Rookvrije Zorg

Rookvrije omgeving

Met het instellen van een rookvrij gebouw en rookvrij terrein laat een zorgorganisatie zien wat haar standpunt is ten aanzien van roken en tabaksgebruik. Tevens laat zij hiermee zien actief in te zetten op het voorkòmen van tabak-gerelateerde schade. Hoewel het realiseren van een volledig tabaksvrije zorgomgeving uitdagend kan zijn, is het denormaliseren van tabaksgebruik een doel om te allen tijde scherp voor ogen te houden.

Statement

“De zorgorganisatie heeft strategieën om het terrein rookvrij te maken.”

Rookvrije omgeving

Checklist

(download checklist)

 • Zijn alle gebouwen rookvrij?
  • Wordt er binnen de organisatie geen tabak en verwante apparaten/e-sigaretten verkocht en gedistribueerd?
  • Wordt er binnen de organisatie geen reclame gemaakt voor tabak etc.?
 • Zijn alle terreinen en transportsystemen rookvrij?
  • Worden alle sigaretten opgeruimd zodat er geen illusie wordt gewerkt dat er gerookt mag worden?
 • Is er bebording die aangeeft dat het terrein rookvrij is?
 • Is het duidelijk waar de handhaving van het terrein belegd is?
  • Is er een plan om handhavers toe te rusten voor hun taak?
 • Is er een procedure aanwezig om alle incidenten te registreren en om alle beleidsovertredingen te managen?
  • Is er een duidelijk aanspreekpunt voor overtredingen van het rookvrij beleid (inclusief derdehands rook)?
  • Staat dit aanspreekpunt in contact met de werkgroep?
  • Worden uitzonderlijke situaties op de juiste manier gemanaged (individuele zorg)?
 • Is er een plan de campagne gemaakt met alle stakeholders op het terrein?

Overige pijlers

Toolkit