Rookvrije Zorg

Opleiding en training

Een effectieve uitvoer van rookvrijbeleid vindt zijn basis in opleiding en training van medewerkers. Training van medewerkers zorgt ervoor dat zij hun verantwoordelijkheden rondom rookvrijbeleid kennen, weten hoe dit beleid tot stand is gekomen en waarom het belangrijk is. Zo kunnen zij het rookvrijbeleid van de zorgorganisatie actief uitdragen. Personeel dient tevens voldoende capabel te zijn om tabaksgebruik daar waar nodig met patiënten/cliënten te bespreken en hen van een kort stopadvies te voorzien. Medewerkers die betrokken zijn bij het geven van verdergaande stopondersteuning worden intensiever getraind, o.a. op motiverende technieken en farmacotherapie.

Statement

“De zorgorganisatie zorgt voor passende opleiding en training van klinische en niet-klinische medewerkers.”

Best practices

De Trimbos Grote Tabaksquiz: uitdeelversie (pdf, 549 KB) en antwoorden + toelichting (pdf, 449 KB) Noot: de Trimbos Grote Tabaksquiz is geen zelfstandige stoppen-met-roken opleiding of training, maar kan hier wel onderdeel van zijn.

Presentatie Trimbos-instituut 'Naar een Rookvrije GGZ': presentatie (ppt, 10 MB) en handout (pdf, 105 KB) Noot: deze presentatie is geen zelfstandige stoppen-met-roken opleiding of training, maar kan hier wel aan bijdragen.

FAQ

Volgt later

Opleiding en training

Checklist

(download checklist)

Kennis over beleid

 • Worden er informatie- of voorlichtingsavonden georganiseerd om medewerkers te informeren over en te enthousiasmeren voor het rookvrij beleid?
  • En worden er aanvullende activiteiten of lezingen rondom dit thema georganiseerd?
 • Snapt al het personeel wat het rookvrij beleid (de nieuwe cultuur) inhoudt?

Aanspreekcultuur

 • Wordt iedereen geschoold in hoe je elkaar aan kunt spreken over roken?
  • Is deze scholing echt voor iedereen? Dus niet alleen voor behandelaars in communicatie richting de patiënt, maar ook voor medewerkers onderling?
  • Wordt deze scholing gefaseerd georganiseerd (eerst receptie, dan beveiliging, etc.)?
  • Is deze scholing verplicht gesteld?

Patiëntenzorg

 • Kent elke zorgprofessional de gevolgen van roken?
 • Worden klinische medewerkers getraind in het geven van stopadvies?
 • Worden klinische medewerkers getraind in motiverende gespreksvoering?
  • Is er een aantal getrainden per afdeling waar dit nodig is?
 • Screent elke zorgprofessional de patiënt op roken? En zet deze het vervolgens in het dossier?
  • Weet elke zorgprofessional waar deze dit moet noteren?
  • Wordt ook het stopadvies in het dossier opgenomen?

Overige pijlers

Toolkit