Rookvrije Zorg

Identificatie, diagnostiek en stopbegeleiding

Internationale normen benadrukken een systematische aanpak voor het identificeren, diagnosticeren en vastleggen van rookgedrag als een centraal klinische aspect. In de Nederlandse setting heeft het om praktische en juridische redenen de voorkeur om tabaksgebruikers van een kort stopadvies voorzien door uitnodigende informatie beschikbaar te stellen en er zichtbaar over te communiceren. Hierbij dienen alle rokers te worden bereikt. Daar waar nodig kan de behandelend zorgverlener rookgedrag meenemen in de behandeling en om die reden registreren in het patiëntendossier.

Statement

“De zorgorganisatie kan tabaksgebruikers zo nodig identificeren en passende zorg bieden overeenkomstig internationale best-practice en nationale standaarden en wetgeving.”

Best practices

Stoppen met roken

Website Ik Stop Nu (weblink)

Onderzoek

Cijfers

Inhoud sigaretten (bron: www.rooknietbijmij.be) (jpg, 31 KB)

Leefstijldeterminanten ziektelast (bron: RIVM) (jpg, 357 KB)

Divers

FAQ

Volgt later

Identificatie, diagnostiek en stopbegeleiding

Checklist

(download checklist)

Identificatie

 • Is roken onderdeel van het anamnese gesprek dat elke patiënt krijgt bij het eerste polibezoek?
 • Kent elke medewerker in uw organisatie de gevolgen van roken?
 • Wordt roken in uw organisatie gezien als een verslavingsziekte?
  • Kan iedereen het identificeren, erover documenteren en patiënten doorverwijzen?

Stoppen met roken hulp

 • Is het voor iedereen intern duidelijk wat er verwacht kan worden m.b.t. rokende patiënten?
  • Is het duidelijk wat u als organisatie wel en niet doet?
  • Is het voor iedereen duidelijk hoe uw organisatie het geregeld heeft?
 • Hebben rokende patiënten toegang tot evidence based zorg?
  • Zo niet, is het dan voor iedereen helder waar dit extern kan?
  • Zo niet, is er een sociale kaart voor stoppen met roken hulp binnen en buiten het ziekenhuis zodat men in de eigen regio de juiste zorg kan vinden?
 • Krijgen alle geïdentificeerde rokers (en eventueel hun partners) een stopadvies?
  • Is er in uw organisatie ook zorg voor meeroken (van bijvoorbeeld partner of kind)?
 • Worden alle interventies (stopadvies, informatieverschaffing, motiverende gespreksvoering) genoteerd in het patiëntendossier (m.a.w. worden ze gezien als een behandeling)?
  • En worden deze interventies ook schriftelijk overgedragen, intern en aan huisarts?
  • Worden hierbij ook de behoeften van de patiënt opgenomen?
  • Staat er in het dossier ook wat de reactie is van de patiënt is op het stopadvies?
 • Is er medicatie beschikbaar?
  • Is er over nagedacht over welke medicatie u wel/niet voorschrijft (met oog op contra-indicaties)?
  • En is er een protocol in welke fase van het behandelplan medicatie wordt voorgeschreven?
 • Heeft uw organisatie zorg op maat voor specifieke patiëntengroepen?
 • Is er informatie over tabaksconsumptie beschikbaar via verschillende kanalen?
  • Komt deze informatie overeen met wat er landelijk bekend is?

Overige pijlers

Toolkit