Rookvrije Zorg

Communicatie

De communicatie over tabak en roken dient een breed scala aan boodschappen te omvatten. Zo spreekt het de betrokkenheid van de organisatie ten aanzien van een rookvrije omgeving uit. Ook komen de gezondheidseffecten van tabaksgebruik, roken en passief roken aan bod, alsmede de beschikbare zorg voor patiënten/cliënten en personeel. Communicatie over tabak en roken richt zich op een breed publiek, waaronder patiënten/cliënten, bezoekers, medewerkers en onderaannemers. Om bewustwording, actie en verantwoordelijkheid te genereren dient communicatie niet eenmalig maar aanhoudend plaats te vinden.

Statement

“De zorgorganisatie heeft een uitgebreide communicatiestrategie ter ondersteuning van de bewustwording en implementatie van het rookvrijbeleid en het stoppen met roken begeleidingsaanbod.”

Communicatie

Checklist

(download checklist)

Strategie

 • Is er een communicatieplan opgesteld?
  • Past dit plan bij de organisatie?
  • Is het een gefaseerd plan?
  • Zijn hierin alle stakeholders gedefinieerd?

Middelen en vorm

 • Is uw organisatie in staat gemakkelijk ad hoc te communiceren (m.a.w. zijn flexibiliteit en creativiteit mogelijk)?
 • Worden online en offline communicatie afgewisseld?
 • Heeft u ambassadeurs op het oog?
  • Is er een duidelijk gezicht per afdeling?
 • Gebruikt u ook regionale/landelijke communicatiekanalen?
  • Bent u aangesloten bij het ANR-netwerk?
  • Kunt u vanuit de landelijke sector communiceren?
  • Slaat u aan bij nationale dagen, zoals de wereld niet roken dag?

Boodschap

 • Benoemt u alle mogelijke vormen van rokerij, dus niet alleen sigaretten, maar ook de e-sigaret en de IQOS?
 • Is uw communicatie positief, dus gericht op blijven motiveren en stimuleren?
 • Communiceert u naar zowel uw patiënten als uw medewerkers over besluiten, regels, verwachtingen en voorzieningen
  • Zijn alle medewerkers en onderaannemers geïnformeerd over het waarom en wat van het rookvrij beleid?
  • Zijn alle patiënten geïnformeerd over het hulpaanbod en de verwachtingen (ook van de familie)?

Overige pijlers

Toolkit

Websites