Rookvrije Zorg

Begrippen

In de Toolkit Rookvrije Zorg kunt u onderstaande termen tegenkomen. Bij de interpretatie daarvan dient u de bijbehorende definities te gebruiken. Deze zijn geënt op de (Engelstalige) termen en definities van The Global Network for Tobacco Free Healthcare Services, die zich op hun beurt baseren op het WHO Framework for Convention on Tobacco Control (FCTC) en de FCTC Art 14-richtlijnen.

Termen en definities

Bevordering van het stoppen met roken

Maatregelen of handelingen gericht op het (populatie breed) terugdringen van de prevalentie van tabaksgebruik.

Cliënt

Daar waar in de toolkit of elders op deze website gerefereerd wordt aan ‘cliënt’ kan ook ‘patiënt’ worden gelezen (en vice versa).

Patiënt

Daar waar in de toolkit of elders op deze website gerefereerd wordt aan ‘patiënt’ kan ook ‘cliënt’ worden gelezen (en vice versa).

Rookontmoediging of -preventie

Een reeks aanbod-, vraag- en behandelingsstrategieën gericht op (populatie brede) gezondheidsverbetering door het terugdringen of verbannen van (gebruik van) tabaks- of verwante producten en van blootstelling aan tweedehands rook en e-sigaretten damp.

Rookvrij

Bewerkstelligen van (populatie brede) gezondheidsverbetering in de setting van het zorgveld door tabaksverslaving of -afhankelijkheid te behandelen als onderdeel van standaardzorg, door het tabaksgebruik te denormaliseren, alle tabaks- en verwante producten te verbieden en door blootstelling aan tweedehandsrook en e-sigaretdamp te verbannen.

Rookvrij beleid

Een reeks richtlijnen of beginselen die door de gezondheidszorgorganisatie zijn vastgesteld om alle aangelegenheden met betrekking tot het gebruik van tabak aan te pakken.

Stoppen met roken

Het proces van stoppen met het gebruik van tabaks- of verwante producten met of zonder hulp en met de intentie om vrij van tabak te blijven.

Stoppen met roken begeleidingsaanbod

Het bieden van gedragsondersteuning of medicatie, of beide, aan tabaksgebruikers teneinde hen te helpen om van hun tabaksverslaving of –afhankelijkheid af te komen en hun tabaksgebruik te stoppen.

Tabakgebruiker

Een persoon die een tabaks- of verwant product gebruikt zoals hier gedefinieerd, ongeacht de frequentie van gebruik.

Tabaksindustrie

Telers, tabaksfabrikanten, groothandelaars en importeurs van tabaks- en verwante producten.

Tabaksmanagement

Een overeengekomen methode om een ​​rookvrij beleid te voeren en om veilige kwaliteitszorg te leveren met betrekking tot tabak.

Tabaksproducten

Producten die volledig (zoals nicotine) of gedeeltelijk gemaakt zijn van tabaksbladeren als grondstof en die zijn vervaardigd voor roken, zuigen, kauwen of snuiven.

Tabaksreclame en promotie

Elke vorm van commerciële communicatie, aanbeveling of goedkeuring door, of namens de tabaksindustrie.

Tabakssponsoring

Elke vorm van bijdrage aan een evenement, activiteit, onderzoek of persoon door of namens de tabaksindustrie.

Tabaksverslaving of -afhankelijkheid

Een cluster van gedrags-, cognitieve en fysiologische verschijnselen die ontstaan na herhaald tabaksgebruik en die doorgaans een sterke wens om tabak te gebruiken omvatten, alsmede moeilijkheden bij het beheersen van het gebruik ervan, persistentie in tabaksgebruik ondanks (bekendheid met) de schadelijke gevolgen, tabaksgebruik hoger prioriteren dan andere activiteiten en verplichtingen, verhoogde tolerantie en soms een fysieke terugtrekking.

Verwante producten

Elk product dat is vervaardigd met het doel om nicotine te leveren of om roken te imiteren (d.w.z. shisha of hookah waterpijp, e-sigaretten of elektronisch nicotine toedieningssysteem, of een batterijgevoede verdamper die het gevoel van roken simuleert, maar zonder tabaksverbranding).

Zorgorganisatie

Instellingen waarbij zorgprofessionals diensten leveren gericht op de bevordering van gezondheid, ziektepreventie en de behandeling van ziekten en gezondheidsproblemen.